T-Espresso
Het Anker 6
4941 RG Raamsdonksveer
Tel : 0162-528005

info@t-espresso.nl
 
 
Rabobank Amerstreek: 162680791
T.n.v. T & Espresso
KvK nummer: 52829030
BTW nummer: 850617327B01
 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de uniforme
voorwaarden Horeca (U.V.H.). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op
verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.
De U.V.H. zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
%%nieuws_home%%